3. A felvételi eljárás

3.1 Jelentkezés módjai

3.1.1 A írásbeli felvételi vizsga:

A jelentkező diákok szüleinek egy jelentkezési adatlapot kell kitölteniük.

Az írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapok beérkezésének határideje:
2017. december 8. a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi vizsgára a tanulóknak közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban beszerezhető vagy a gimnázium honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2017. december 8-ig.

Az 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) 30. § (9) bekezdése alapján a részképességi zavarokban szenvedő diákoknak esélyegyenlőséget biztosítunk a felvételi eljárás során.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a vizsgaszervezés érdekében) szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet iskolánk igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.

3.1.2 Jelentkezés a középfokú iskolába:

A jelentkezés határideje: 2018. február 19.

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezéstől függetlenül az írásbeli vizsgák után minden tanulónak be kell nyújtania a felvételi jelentkezését a középfokú iskolába.

3.1.2.1 A jelentkezés módja négy évfolyamos gimnáziumi képzés esetén

Jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetén a tanuló, a szülők (gondviselő), az osztályfőnök, az általános iskola igazgatójának saját kezű aláírása és az általános iskola körbélyegzőjének lenyomata hitelesíti. A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja.

3.1.2.2 A jelentkezés módja hat évfolyamos gimnáziumi képzés esetén

Jelentkezési lapon, ha a tanköteles tanuló a 9. évfolyamnál alacsonyabb gimnáziumi évfolyamra jelentkezik, akkor az iskolai hitelesítés elmaradhat, és a Jelentkezési lapját a szülő is megküldheti a felvételt hirdető középiskolába.

A szülő és a tanuló az alábbiakban közölt 3 féle lehetőség közül választhat. Mindhárom módszer lényege az, hogy a jelentkezési lapot el kell juttatni abba a középfokú intézménybe, ahová a tanuló jelentkezett, esetünkben a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba (8360 Keszthely, Fő tér 9.) A tanulói adatlapot pedig meg kell küldeni a győri Felvételi Központ (9001 Győr, Pf.: 694) részére.

1.  A szülő a tanulói adatlapot az általános iskola bevonása nélkül, közvetlenül megküldi a győri Felvételi Központ részére (9001 Győr, Pf.: 694), ezzel egy időben a jelentkezési lapot postán megküldi a megadott címre, vagy személyesen köz­vetlenül beadja a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba (8360 Keszt­hely, Fő tér 9.). Ez a módszer ajánlott a kitöltési útmutató alapján és általunk is.

2.  A szülő a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapot is abba az általános iskolába adja be, amelyikben tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Ebben az esetben az általános iskola – a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés esetén is használt módon – tovább küldi a kitöltött és aláírt tanulói adatlapot a győri Felvételi Központba (9001 Győr, Pf.: 694), illetve a jelentkezési lapot a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba (8360 Keszthely, Fő tér 9.)

3.  A szülő a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapot is a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba adja be, vagy küldi meg postai úton. Ebben az esetben a gimnázium küldi tovább a tanulói adatlapot a győri Felvételi Központ részére. Ennél a megoldásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a középfokú intézmény csak akkor tudja a tanulói adatlapot tovább küldeni, ha az biztosan előbb beérkezik az intézménybe, mint 2018. február 19.

 

3.2 Felvételi pontok számítása

A felvétel feltételei:

A felvétel minden osztályban az elért pontszám alapján történik.

Négy évfolyamos emelt szintű matematika-informatika fél osztály (01)

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, informatika) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállítottáltalános tantervű matematika feladatlap

max.: 150 pont

az OM által összeállítottáltalános tantervű magyar nyelv feladatlap

max.: 50 pont

szóbeli vizsga

max.: 50 pont

összesen max.

300 pont


Négy évfolyamos emelt szintű biológia fél osztály (02)

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (biológia, kémia kétszeres súlyozással, valamint a fizika tantárgy egyszeres súlyozással) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított általános tantervű matematika feladatlap

max.: 50 pont

az OM által összeállított általános tantervű magyar nyelv feladatlap

max.: 50 pont

szóbeli vizsga biológiából

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont


Négy évfolyamos emelt szintű nyelvi fél osztály – angol nyelv (03)

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv, magyar irodalom, választott idegen nyelv, történelem, matematika) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított általános tantervű matematika feladatlap

max.: 25 pont

az OM által összeállított általános tantervű magyar nyelv feladatlap

max.: 75 pont

szóbeli vizsga angol nyelvből

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont


Négy évfolyamos emelt szintű nyelvi fél osztály – német nyelv (04)

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv, magyar irodalom, választott idegen nyelv, történelem, matematika) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított általános tantervű matematika feladatlap

max.: 25 pont

az OM által összeállított általános tantervű magyar nyelv feladatlap

max.: 75 pont

szóbeli vizsga német nyelvből

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont


Hat évfolyamos képzés (05)

hozott pontok: az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv és magyar irodalom tantárgy átlaga felfelé kerekítve, történelem, idegen nyelv, matematika és természetismeret [természettudományos tantárgy]) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 50 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 50 pont

szóbeli vizsga

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont