5. A rangsorolás elvei a felvételi vizsga során

I. Rangsor a pontszámok alapján:

   Emelt szintű matematika-informatika fél osztály (01)

  1. Összes pontszám
  2. A matematika írásbeli pontszáma
  3. Hozott pontok

   Emelt szintű biológia fél osztály (02)

  1. Összes pontszám
  2. A biológia szóbeli vizsga pontszáma
  3. Az írásbeli vizsga után kialakult összes pontszám (a hozott pontok és az írásbeli vizsga pontszáma összesen)

   Emelt szintű nyelvi fél osztály – angol nyelv (03) – német nyelv (04)

  1. Összes pontszám
  2. A nyelvi (angol / német) szóbeli vizsga pontszáma
  3. Az írásbeli vizsga után kialakult összes pontszám (a hozott pontok és az írásbeli vizsga pontszáma összesen)

   Hat évfolyamos képzés (05)

  1. Összes pontszám
  2. Az írásbeli összes pontszáma (központi matematika és magyar feladatlap pontszámának összege)
  3. Hozott pontok


II. Pontazonosság esetén:

Amennyiben a felvételi eljárás során kialakult pontszámok, illetve a hozott és szerzett pontszámok alapján felállított rangsorolás után pontazonosság áll fenn, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40.§ (3) bekezdése alapján előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye (ennek hiányában a tartózkodási helye) Keszthelyen van.