1. Aktuális

A 2017/2018-as tanév felvételivel kapcsolatos időpontjai

Időpont   Esemény
2017. november 24.
(péntek)
15.00 Igazgatói tájékoztató a szülőknek a Mozgás házában (Erzsébet királyné útja 2). Nyílt nap a 6. és 8. évfolyamos tanulók részére (Főépület, Fő tér 9.)
2017. december 8.
(péntek)
  Felvételi lapok beérkezésének határideje a központi felvételi vizsgára jelentkezőknek. Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a vizsgaszervezés érdekében) szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz.
2018. január 20.
(szombat)
10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsga a 4 és 6 évfolyamos képzésre központi magyar nyelv és matematika feladatlapok megíratásával.
2018. január 25.
(csütörtök)
14.00 Pótló egységes írásbeli felvételi azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2018. január 30.
(kedd)
8.00 Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelőlapok átvétele. (9-es terem)
2018. február 08.
(csütörtök)
  A felvételizők értesítése az írásbeli eredményekről
2018. február 19.
(szerda)
  A végleges jelentkezési lapok eljuttatása iskolánkba, melyeket az általános iskolák segítségével kell kitölteni.
2018. február 26 -27.
(hétfő-kedd)
14.00 Szóbeli felvételi vizsga a 6. osztályos tanulók számára a hatosztályos képzésre jelentkezőknek. Beosztás: a jelentkezési lapok beérkezésével párhuzamosan folyamatosan publikálva az iskola honlapján.
2018. február 27. - március 2.
(kedd-péntek)
14.00 Szóbeli felvételi vizsga a 8. osztályos tanulók számára a matematika-informatika emelt szintű képzésre jelentkezőknek. Beosztás: a jelentkezési lapok beérkezésével párhuzamosan folyamatosan publikálva az iskola honlapján.
2018. február 27. – március 2.
(kedd-péntek)
14.00 Szóbeli felvételi vizsga a 8. osztályos tanulók számára biológiából a biológia emelt szintű képzésre jelentkezőknek. Beosztás: a jelentkezési lapok beérkezésével párhuzamosan folyamatosan publikálva az iskola honlapján.
2018. február 27. – március 2.
(kedd-péntek)
14.00 Szóbeli felvételi vizsga a 8. osztályos tanulók számára német nyelvből/angol nyelvből az emelt szintű nyelvi képzésre jelentkezőknek. Beosztás: a jelentkezési lapok beérkezésével párhuzamosan folyamatosan publikálva az iskola honlapján.
2018. március 14-ig   Iskolánk eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2018. március 21-22.   A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban.
2018. április 13.   Iskolánk igazgatója megküldi a végleges felvételi rangsort a Felvételi Központnak.
2018. április 20.   A Felvételi Központ megküldi az iskolának a felvételi végeredményt.
2018. április 27.   Az iskola megküldi a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2018. június 1.   A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.