A Vajda János Öregdiákok Egyesülete felhívása-17

Tisztelt Szülők és Diákok!

A Vajda János Öregdiákok Egyesülete (8360 Keszthely, Fő tér 9.) az Egyesület anyagi lehetőségeihez mérten korlátozott számban és mértékben a 4,75-ös tanulmányi átlagot elérő, vagy ezen átlag felett teljesítő – szociális körülményei miatt támogatásra szoruló – diákok részére havi rendszerességgel támogatást tud biztosítani. A támogatás iránti kérelmet az Egyesület címére legkésőbb 2017. szeptember 26-ig (kedd) kell ajánlott küldeményként postán feladni. A fenti határidőn túl feladott, vagy nem postai úton benyújtott kérelmeket az Egyesület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A támogatás odaítéléséről az Egyesület Vezetősége dönt. A kérelem formanyomtatványa az osztályfőnököktől igényelhető, illetve a Gimnázium honlapjáról az Egyesületre vonatkozó fejezetnél elektronikusan is letölthető. A kérelem mellé csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző félév (vagy előző év végi) tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát is.

Letölthető "Támogatási kérelem" (.doc)

Tisztelt Szülők!

Mivel a fenti felhívásban megjelölt szociális alapú támogatást alapvetően a tagdíjakból és az Szja 1 %-os felajánlásokból tudjuk finanszírozni, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, úgy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Egyesületünket!

Egyesületünk neve: Vajda János Öregdiákok Egyesülete
Adószáma: 18952184-1-20

Amennyiben más számára már döntöttek a személyi jövedelemadójuk 1%-áról, úgy esetleges támogatásukat az Egyesületnek az OTP Banknál vezetett 11749039-20057853-as számú számlájára, vagy a Gimnázium portáján kapható csekken a Gimnáziumban tanuló diákok nevében előre is köszönjük!

Dr. Gárdos Tamás             
a Vajda János Öregdiákok Egyesülete
elnöke                     

2017-06-03

Padokat adományozott a Vajda János Öregdiákok Egyesülete és egy volt -1995-ben érettségizett- osztályközösség iskolánknak, melyet a szombati öregdiák-találkozón adtak át.

- Rohanó világunkban, amikor minden felgyorsult, a diákok élete is sokkal pörgőbb, mint az én, vagy a jelenlevők korában volt. Meg kell állnunk és le kell ülnünk néha, mert a jó dolgokhoz nyugalomra, pihenésre, elmélyülésre is szükség van. Ezekre e padok jó segítségül fognak szolgálni. Kívánom, hogy ahogy telnek az évek, ezek a padok egyre több szerelemről, örömről, csínytevésről és számtalan olyan történetről tudjanak majd mesélni, amik majd a mindenkori diákokban fenntartják azt a hitet, azt az érzést, ami bennünket is idehoz. És akkor biztos vagyok benne, hogy az Öregdiák Egyesület hosszú távon is életképes lesz és élni fog - mondta az átadáskor beszédében dr. Gárdos Tamás, az egyesület elnöke.

  

A Vajda János Öregdiákok Egyesülete adománya: akvárium és falióra

20140104 akvariumA Vajda János Öregdiákok Egyesülete 2014. január 4-én akváriumot és faliórát adományozott a gimnáziumnak.

Az akvárium a gimnázium I. emeleti folyosóján, a falióra a földszinti tornateremben került elhelyezésre.

 

További képek az egyesület honlapján: http://www.vajdaoregdiakok-keszthely.hu/aktualis/akvarium/akvarium.htm

Vajda János Öregdiákok Egyesülete

 

Az Egyesület bemutatása


1994. február 24-én 37 diáktársunk alapította meg Egyesületünket, amelynek mára kb. 540 tagja van. Kezdetben csak azok lehettek a tagjaink akik a Vajda János Gimnáziumban végeztek, de mivel egyre több igény mutatkozott arra, hogy olyanok is a tagjaink sorába kívántak lépni akik nem a Gimnáziumunkban folytatták a középiskolai tanulmányaikat, így néhány éve az alapszabályunkat módosítottuk, és jelenleg már bárki a tagjaink közé léphet aki egyetért Egyesületünk céljaival-

Mik is ezek a célok? A Gimnázium hírnevének megőrzése és javítása, az átlagosnál jobb képességű és szorgalmú diákok tehetséggondozása, szükség esetén anyagi támogatása, a kimagasló tanulmányi vagy versenyeredményeket elérő tanulók jutalmazása, művészeti csoportok és kiváló sportolók támogatása, a Gimnázium technikai felszereltségének javítása, a több éven keresztül kiemelkedő munkát végző tanárok erkölcsi, anyagi elismerése.

 

Milyen eredményeket sikerült eddig elérnünk? Csak néhányat említenénk közülük:

 • Emléktáblát helyeztünk el iskolánk falán „ŐRIZZÜK ÉS ŐRIZZÉTEK ISKOLÁNK, TANÁRAINK ÉS DIÁKTÁRSAINK EMLÉKÉT” felirattal.

 • Részt vállaltunk az iskola névadója VAJDA JÁNOS mellszobrának elkészíttetésében.

 • Segítettük a hős Premontrei Tanárok emléktáblájának elhelyezését.

 • A Gimnáziumnak ISKOLA-ZÁSZLÓ-t adományoztunk azzal a céllal, hogy a mai diákság minél jobban kötődjék az alma materhez.

 • Segítettük és támogattuk a jó tanuló, de hátrányos helyzetű diákokat. Az elmúlt 17 évben több mint 100 diák kapott tőlünk szociális ösztöndíjat. Az évek során Egyesületünk által adott ösztöndíj összege közel 5.000.000,-Ft.

 • 5 évig összesen 300.000,-Ft-ot áldoztunk egy tankönyvkölcsönző könyvtár működtetésére, amit azonban az évenként változó tankönyvek miatt meg kellett szüntetni. Bevezettük ugyanakkor az egyszeri tankönyvvásárlási segélyt, amelynek összege 30-50.000,-Ft évente.

 • Rendszeresen jutalmazzuk a kiváló tanulmányi és sport eredményeket elérő diákokat. A ballagási ünnepségeken 2 ballagó diák 10-10.000, 2 diák 5-5.000,-Ft jutalmat kap egy elismerő oklevél kíséretében. Az évzárókon 4 tanulót tüntetünk ki elismerő oklevéllel, és 5-5.000,-Ft-tal. Ez 17 év alatt kb.800.000,-Ft jutalompénzt jelentett.

 • Több alkalommal 30.000-60.000,-Ft összeggel támogattuk az énekkart, a tánckart és a sportkört.

 • A Helikoni Ünnepségek alkalmából 4 fellépő személyt vagy csoportot különdíjjal jutalmazunk.

 • A Gimnázium Környezetvédelmi Szakkörének a Dubai, valamint a Skóciai Környezetvédelmi Világkongresszusokon történő részvételét 100-100.000,-Ft-tal támogattuk.

 • A Gimnáziumot is támogattuk többszázezer forinttal. Egyrészt az évkönyvek költségeinek részbeni átvállalásával, másrészt az aulában elhelyezett csillár megvásárlásával és az épület külső megvilágításának költségeivel. Egyesületünk 75.000,-Ft-os anyagi hozzájárulásával került továbbá felállításra a Gimnáziumunkban található Vajda Emlékfal.

 • 2010-ben az egyesületi tagok adományaiból helyreállítottuk a gimnázium toronyóráját, amely városunk egyik ékköve lett.

 • 2011-ben alapítottuk a „Dugonics József” díjat, amelyet a ballagó diákok titkos szavazatai alapján a „4 év Legnépszerűbb Tanára” kap.

 • Ebben az évben avattuk  fel A TORONYÓRA MEGVALÓSÍTÁSÁT  TÁMOGATÓKemléktábláját.

 • 2012. március 2-án  a Gimnázium épülete fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából emléktáblát avattunk az épületet tervező Schadl János építész-tanár tiszteletére.

 • 2012-ben alapítottuk a "Dr. Máté László Díjat", amelyben kétévente azon személyek részesülhetnek, akik az Egyesületünket hosszabb ideje anyagilag, vagy személyes munkájukkal támogatják.

 

Egyesületünk minden év március első szombatján szokta megtartani az évi Közgyűlését, ahol a vezetőség beszámolója, és a gimnázium igazgatójának tájékoztatója mellett a diákok ünnepi műsorral köszöntik a hajdani diákokat. Hagyományosan minden év június hónap első szombatján tartjuk az Öregdiák Találkozót. Ezen a napon az Ünnepi Közgyűlésünket követően tagjainkat és vendégeinket a Balaton-parton egy bogrács-partin látjuk vendégül, ahol lehetőség nyílik a hajdani diákévek emlékeinek jó hangulatú felelevenítésére is.

Egyesületünk elnöke: Dr. Gárdos Tamás, elnökhelyettese: Szanatiné Könyves Györgyi.

Vezetőségi tagok: dr. Gelencsér József, Hamvas Endréné, Keveházy Balázs, dr. Máté Lászlóné, Nagy Tamás.

Ellenőrző Bizottsági tagok: Császár Miklós, Horváth Ferenc és Jenei Tiborné.


 

Ezúton is hívunk – és szeretettel várunk - tagjaink sorába minden olyan hajdani diákot és támogatót, aki az évi 2.000,-Ft-os tagdíjával (nyugdíjasoknál 1.000,-Ft) is támogatni kívánja céljaink elérését.

 

Z. M.B. Pk.60.038/1994.    Adószám: 18952184-1-20

Bankszámlaszám: OTP-11749039-20057853

Az Egyesület Elnöke Dr. Gárdos Tamás

Az egyesület elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Belépési nyilatkozat letöltése:
(word) (pdf) formátum

 

A Vajda János Öregdiákok Egyesületének hivatalos honlapja:

www.vajdaoregdiakok-keszthely.hu

Dr. Gárdos Tamás, az Egyesület Elnöke

Elnök Dr. Gárdos Tamás

Az egyesület elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az Egyesület Vezetősége

Az Egyesület képcsarnoka

Dugonics József Díj

SCHADL JÁNOS emléktábla avatása (2012. március 2.)

A TORONYÓRA MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓK emléktába avatása (2011. június 4.)

A GIMNÁZIUM TORONYÓRÁJÁNAK avatása (2010. június 5.)

Dr. Máté László Díj